Công bố thông tin không đầy đủ DIC Đồng Tiến bị phạt 60 triệu đồng

262

Ngày 17/8/2017, Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 100/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến số tiền 60 triệu đồng.

Nguyên nhân của việc xử phạt là công ty công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Tại Báo cáo tài chính năm 2015 và năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần DIC – Đồng Tiến (DID) ghi nhận các khoản phải thu, phải trả giữa DID và người có liên quan của người nội bộ (Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Thế giới nhà là người có liên quan của ông Trần Hoàng Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị của DID).

Tuy nhiên, tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015, Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2016 và năm 2016, DID không trình bày các giao dịch giữa DID và Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Thế giới nhà).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trước đó, ngày 18/8, UBCKNN phạt CTCP Cơ Khí Phổ Yên 385 triệu đồng, trong đó phạt 300 triệu đồng vì công ty chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không đăng ký với UBCKNN và 85 triệu đồng do nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định trên 36 tháng.

Ủy ban chứng khoán xử phạt hàng loạt nhà đầu tư cá nhân