Cổ đông Thế Giới Di Động đã thông qua kế hoạch chi 2.500 tỷ cho M&A điện máy và chuỗi bán lẻ dược phẩm

264

CTCP Đầu tư Thế giới Di Động (HOSE: MWG) vừa cho biết, công ty đã hoàn tất việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua mức ngân sách dành cho M&A, kế hoạch phát hành riêng lẻ huy động vốn và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện hoạt động M&A.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông MWG đã thống nhất thông qua các nội dung trên với tỷ lệ xấp xỉ gần 86%.

Được biết, chuỗi điện máy mà Thế Giới Di Động nhắm đến đó là CTCP Thế giới số Trần Anh ( TAG ) – một trong những chuỗi điện máy lớn nhất tại miền Bắc với 39 siêu thị, trong đó có 14 siêu thị tại Hà Nội.

Ngày 20/8, Hội đồng quản trị CTCP Thế giới số Trần Anh ( TAG ) cũng đã xin ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua việc chấp thuận đề nghị của CTCP Đầu tư Thế giới Di động về việc thực hiện các giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu TAG. Bên cạnh đó, Trần Anh cũng xin ý kiến cổ đông chấp thuận việc hủy niêm yết tự nguyên trên HNX để chuyển sang giao dịch tại Upcom. Vốn hoá thị trường của Trần Anh hiện đạt gần 1.000 tỷ đồng.

Theo kế hoạch được phê duyệt, số tiền 2.500 tỷ đồng sẽ được huy động từ vốn vay, phát hành trái phiếu, phần lợi nhuận chưa phân phối. Bên cạnh đó, MWG sẽ phát hành riêng lẻ 6,7 triệu cổ phiếu, tương đương 2,18% vốn cổ phần lưu hành của công ty, mức giá chào bán do HĐQT quyết định. Số cổ phiếu này – với thị giá hiện tại có giá trị gần 700 tỷ đồng – sẽ được chào bán cho dưới 10 nhà đầu tư.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Thế giới Di động đạt 31.200 tỷ đồng doanh thu, trong đó riêng chuỗi Điện máy Xanh đóng góp 13.400 tỷ đồng, tăng 140% so với cùng kỳ năm 2016. Tính đến 30/6/2017, MWG đang có khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1.561 tỷ đồng. Trong khi đó, nguồn tiền và tương đương tiền đạt hơn 1.500 tỷ đồng.