Chứng khoán Bản Việt (VCSC) xin ý kiến cổ đông phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm

232

CTCP Chứng khoán Bản Việt (mã chứng khoán VCI) vừa công bố Nghị quyết HĐQT nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm.

Theo đó, Chứng khoán Bản Việt (VCSC) trình ĐHCĐ bằng ván bản thông qua việc chào bán, phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm gồm nhiều đợt trong năm 2017 cho đến khi kết thúc ĐHCĐ thường niên năm 2018.

Trong tờ trình gửi tới cổ đông, VCSC cho biết phát hành và niêm yết chứng quyền có đảm bảo là cần thiết để nâng cao năng lực cạnh tranh và bắt kịp xu hướng phát triển của thị trường chứng khoán, đáp ứng kỳ vọng của cổ đông về việc phát triển kinh doanh của công ty trong thời gian tới.

Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông gửi về trụ sở chính công ty trước 16h ngày 11/9/2017.

Mới đây HĐQT của VCSC đã thông qua kế hoạch về phát hành 30.000 trái phiếu đợt 3/2017. Trái phiếu có mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu, dự kiến thu về 300 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu tín chấp, không chuyển đổi có kỳ hạn 24 tháng. Mục đích phát hành được VCI cho biết là để đáp ứng nguồn vốn cho vay ký quỹ của Công ty.

CTCK Bản Việt (VCSC) sẽ phát hành thêm 300 tỷ đồng trái phiếu để cho vay ký quỹ