Cao su Đồng Phú (DPR): Sắp chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%; dự kiến vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2017

259

HĐQT CTCP Cao su Đồng Phú (mã chứng khoán DPR) vừa họp thông qua báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 đã kiểm toán với kết quả tổng doanh thu đạt 340,86 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 154,69 tỷ đồng.

HĐQT công ty cũng đã nghe báo cáo tiến độ sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm 2017 với sản lượng khai thác đạt 5.865,7 tấn; sản lượng thu mua đạt 1.365,8 tấn. 7 tháng đầu năm 2017 công ty cũng tiêu thụ dược gần 5.993 tấn với giá bán bình quân 44,9 triệu đồng/tấn.

Tổng doanh thu 7 tháng đạt gần 400 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế thu về 168,7 tỷ đồng. Năm 2017 Cao su Đồng Phú đặt mục tiêu đạt 722 tỷ đồng doanh thu và 191,25 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Với kết quả đạt được 7 tháng đầu năm vừa qua, Tổng giám đốc công ty tin rằng Cao su Đồng phú sẽ vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm từ 5 – 10%. Sản lượng cao su dự kiến vượt 500 tấn.

Đồng thời HĐQT công ty cũng thống nhất chia cổ tức đợt 3/2016 cho cổ đông tỷ lệ 20% bằng tiền mặt. Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 9/2017.

Giá bán tăng 60, Cao su Đồng Phú báo lãi gộp 6 tháng gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước