ATA, APS, SPP, FTM: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

228

CTCP Ntaco (ATA): Ông Nguyễn Đức Nghiêm, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 287.600 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 662.300 cp (tỷ lệ 5,52%). Giao dịch thực hiện ngày 11/8/2017.

CTCP bao bì Nhựa Sài Gòn (SPP): Ông Hoàng Ngọc Đạt, con Ủy viên HĐQT, đăng ký bán 100.000 cp trong tổng số 417.200 cp (tỷ lệ 3,2%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/8 đến 20/9/2017.

CTCP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương (APS): Bà Lâm Nhựt Quỳnh Anh, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bọi 800.000 cp (tỷ lệ 2,05%). Giao dịch thực hiện ngày 9/8/2017.

Cũng liên quan cổ phiếu APS, ông Đinh Việt Thanh, chồng bà Quỳnh Anh, cũng bán hết 1.812.300 cp (tỷ lệ 4,65%). Giao dịch thực hiện ngày 10/8/2017.

CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân (FTM): Ông Phạm Đình Giá, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 471.350 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 4.283.080 cp (tỷ lệ 8,56%). Giao dịch thực hiện ngày 14/8/2017.

HAI, SAM, QNS, KLF, TMS, APS, VGC, IDJ, SSC, DIC: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu