Agribank có thêm 2 Phó Tổng giám đốc

281

Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam Nguyễn Phước Thanh vừa trao các quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm nhân sự cấp cao của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).

Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định bổ nhiệm ông Trần Trọng Dưỡng, Giám đốc Agribank chi nhánh TP. Hồ Chí Minh giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Agribank.

Bổ nhiệm ông Trần Văn Dự, Giám đốc Agribank chi nhánh Hà Tây giữ chức Phó Tổng giám đốc Agribank.

Bổ nhiệm ông Lê Xuân Trung, Trưởng ban Khách hàng lớn Agribank giữ chức Phó Tổng giám đốc Agribank.

Như vậy ban Tổng giám đốc của Agribank hiện có ông Tiết Văn Thành là Tổng giám đốc cùng 9 Phó Tổng giám đốc là bà Nguyễn Thị Phượng, ông Nguyễn Minh Phương, các ông Nguyễn Hải Long, Trương Ngọc Anh, Phạm Toàn Vượng, Phạm Đức Tuấn, Tô Đình Tơn và hai ông vừa được bổ nhiệm.

Chủ tịch hội đồng thành viên của ngân hàng là ông Trịnh Ngọc Khánh.