5 tháng còn lại, nền kinh tế sẽ được bơm thêm 700 nghìn tỷ?

272

Tại phiên họp Thường trực Chính phủ với một số bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty vào sáng ngày thứ 7 vừa qua nhằm rà lại kế hoạch năm 2017, đề ra các biện pháp để hoàn thành mục tiêu đề ra, trong đó tập trung vào mục tiêu tăng trưởng GDP.

Người đứng đầu Chính phủ cho biết, để hoàn thành kế hoạch cả năm là tăng trưởng 6,7% thì 6 tháng cuối năm phải đạt 7,42%. Đây là mức tăng trưởng cao, đòi hỏi quyết tâm chính trị lớn, nỗ lực phấn đấu, vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty và người dân. Thủ tướng nêu rõ đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp, các ngành.

Riêng với lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, đầu tư tài chính, thương mại, Thủ tướng đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có kế hoạch, lộ trình để làm sao bảo đảm tăng trưởng tín dụng cả năm khoảng 21 – 22%.

Hồi đầu năm, ngành ngân hàng lên kế hoạch tăng trưởng tín dụng cả năm khoảng 18%. Nhưng tại cuộc họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, Thủ tướng đã yêu cầu NHNN đưa tín dụng tăng trưởng bằng hoặc cao hơn mức 20%. Như vậy, yêu cầu đặt ra với ngành ngân hàng trong các tháng cuối năm nặng nề hơn, khi kết thúc 6 tháng tín dụng mới tăng trưởng 9,06%, và theo số liệu của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia đến hết tháng 7 mới đạt 9,3%.

Với sự gợi mở của Chính phủ, năm 2017 có thể sẽ là năm đánh dấu sự trở lại của tăng trưởng tín dụng ở các mức cao như giai đoạn 2009- 2010.

Và nếu như đạt chỉ tiêu 22% đưa ra, lượng tiền bơm vào nền kinh tế sẽ vô cùng lớn trong các tháng còn lại. Vì tính theo quy mô tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế ở mức khoảng 5,5 triệu tỷ đồng vào cuối 2016 thì nếu tăng trưởng 22% sẽ có thêm 1,21 triệu tỷ đồng tăng thêm trong năm nay.

Trừ đi mức tăng trưởng 9,3% đã đạt trong 7 tháng đầu năm tương đương gần 700 nghìn tỷ thì trong 5 tháng còn lại của năm nay có thể sẽ có thêm gần 700 nghìn tỷ đồng nữa đổ vào nền kinh tế. Còn nếu tính theo mức tăng trưởng đề ra của Ngân hàng Nhà nước ban đầu thì nguồn vốn dự kiến sẽ tăng thêm khoảng 220 nghìn tỷ.

Theo một số lãnh đạo ngân hàng, mức tăng trưởng 22% của toàn bộ nền kinh tế cho cả năm nay sẽ không mấy thuận lợi vì hết 6 tháng, theo báo cáo tài chính công khai, thì tín dụng của 19 ngân hàng lớn mới tăng hơn 9%. Dù một số ngân hàng hết nửa đầu năm đã “đánh tiếng” xin thêm chỉ tiêu tín dụng vì đã dùng gần hết room 16% mà NHNN giao cho hồi đầu năm, nhưng vẫn còn rất nhiều ngân hàng mới tăng trưởng chưa được nửa kế hoạch.

NHNN vẫn gián tiếp bơm tiền ra hệ thống