30/9 là hạn chót để hoàn thành cổ phần hóa VTVCab

184

Trong báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước công bố hồi tháng 5 năm nay, kiểm toán cho biết số kiểm toán tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp là hơn 4.278 tỷ đồng trong khi số báo cáo là gần 4.000 tỷ đồng, chênh lệch khoảng 278 tỷ đồng. Giá trị thực tế doanh nghiệp cũng chênh lệch hơn 279 tỷ đồng. Tổng giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp chênh lệch gần 278 tỷ đồng.

“Giá trị doanh nghiệp, giá trị phần vốn góp nhà nước tại VTVcab tại thời điểm 1/1/2016 theo phương pháp tài sản do CPA Việt Nam và VTVcab đề xuất còn chưa hợp lý, qua kiểm toán xác định tăng thêm giá trị doanh nghiệp là 279,05 tỷ đồng, tương đương 6,9%; giá trị vốn nhà nước tăng 277,9 tỷ đồng tương đương tăng 11,6%”, kiểm toán cho hay.