3 cá nhân vừa nhận trao tay đến 91% vốn của quỹ Tín Phát

292

UBCKNN vừa thông báo, ngày 1/8 vừa qua UBCKNN đã chấp thuận giao dịch chuyển nhượng cổ phần của CTCP Quản lý quỹ Tín Phát (TPHC) giữa các cá nhân với nội dung cụ thể:

Hai cá nhân hiện đang nắm giữ 91% vốn điều lệ của Quỹ Tín Phát là bà Hà Thị Bích Hạnh (1.586.000 cp) và ông Bùi Đình Chiên (780.000 cp) đã chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần mình đang nắm giữ, sang cho 3 cá nhân khác là bà Hồ Thị Thùy Dung (702.000 cp); bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh (884.000 cp) và bà Trần Thị Kiều Tiên 780.000 cp.

Sau giao dịch, 3 cá nhân này trở thành 3 cổ đông lớn mới của quỹ Tín Phát, nắm giữ 91% vốn của quỹ.

Quỹ Tín Phát có vốn điều lệ 26 tỷ đồng, tương ứng 2,6 triệu cổ phần.

QLQ Tín Phát và Xi măng Quán Triều VVMI bị phạt