17 công ty Mỹ sở hữu dự trữ tiền mặt lớn nhất

215

Trong quý 2/2017, chỉ 24 trong số những công ty lớn nhất của Mỹ đã nắm giữ lượng dự trữ tiền mặt lên tới 1,01 nghìn tỷ USD, tăng hơn 1,6% so với quý 1 – theo dữ liệu từ ngân hàng Bank of America.

Trong số hơn 1 nghìn tỷ USD tiền mặt nói trên, hơn 80% được cất giữ ở Mỹ, chủ yếu dưới dạng trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu kho bạc.

Dưới đây là những công ty Mỹ nắm giữ nhiều tiền mặt nhất và tỷ lệ tiền mặt được họ cất giữ ở nước ngoài, theo báo cáo của Bank of America được Business Insider trích dẫn:

17. Johnson & Johnson

Tổng dự trữ tiền mặt: 12,9 tỷ USD

Lượng tiền mặt cất giữ ở nước ngoài: N/A

Tỷ lệ tiền mặt cất giữ ở nước ngoài: N/A

Tăng/giảm giá cổ phiếu từ đầu năm đến nay: +15%

16. Procter & Gamble

Tổng dự trữ tiền mặt: 15,1 tỷ USD

Lượng tiền mặt cất giữ ở nước ngoài: N/A

Tỷ lệ tiền mặt cất giữ ở nước ngoài: N/A

Tăng/giảm giá cổ phiếu từ đầu năm đến nay: +10,11%

15. PepsiCo

Tổng dự trữ tiền mặt: 17,2 tỷ USD

Lượng tiền mặt cất giữ ở nước ngoài: 16,3 tỷ USD

Tỷ lệ tiền mặt cất giữ ở nước ngoài: 94,8%

Tăng/giảm giá cổ phiếu từ đầu năm đến nay: +12,96%

14. Pfizer

Tổng dự trữ tiền mặt: 21,3 tỷ USD

Lượng tiền mặt cất giữ ở nước ngoài: 11,3 tỷ USD

Tỷ lệ tiền mặt cất giữ ở nước ngoài: 53,1%

Tăng/giảm giá cổ phiếu từ đầu năm đến nay: -0,45%

13. Amazon

Tổng dự trữ tiền mặt: 21,5 tỷ USD

Lượng tiền mặt cất giữ ở nước ngoài: 7,3

Tỷ lệ tiền mặt cất giữ ở nước ngoài: 34,0%

Tăng/giảm giá cổ phiếu từ đầu năm đến nay: +26,06%

12. Merck

Tổng dự trữ tiền mặt: 24,1 tỷ USD

Lượng tiền mặt cất giữ ở nước ngoài: 20,5 tỷ USD

Tỷ lệ tiền mặt cất giữ ở nước ngoài: 85,1%

Tăng/giảm giá cổ phiếu từ đầu năm đến nay: +2,71%

11. Intel

Tổng dự trữ tiền mặt: 25,9 tỷ USD

Lượng tiền mặt cất giữ ở nước ngoài: 17,0 tỷ USD

Tỷ lệ tiền mặt cất giữ ở nước ngoài: 65,6%

Tăng/giảm giá cổ phiếu từ đầu năm đến nay: -4,22%

10. Coca-Cola

Tổng dự trữ tiền mặt: 27,2 tỷ USD

Lượng tiền mặt cất giữ ở nước ngoài: 23,8 tỷ USD

Tỷ lệ tiền mặt cất giữ ở nước ngoài: 87,5%

Tăng/giảm giá cổ phiếu từ đầu năm đến nay: +9,34%

9. Gilead Sciences

Tổng dự trữ tiền mặt: 36,6 tỷ USD

Lượng tiền mặt cất giữ ở nước ngoài: 30,8 tỷ USD

Tỷ lệ tiền mặt cất giữ ở nước ngoài: 85,2%

Tăng/giảm giá cổ phiếu từ đầu năm đến nay: -2,17%

8. Qualcomm

Tổng dự trữ tiền mặt: 37,8 tỷ USD

Lượng tiền mặt cất giữ ở nước ngoài: 27,8 tỷ USD

Tỷ lệ tiền mặt cất giữ ở nước ngoài: 73,5%

Tăng/giảm giá cổ phiếu từ đầu năm đến nay: -20,97%

7. Amgen

Tổng dự trữ tiền mặt: 39,2 tỷ USD

Lượng tiền mặt cất giữ ở nước ngoài: 37,4 tỷ USD

Tỷ lệ tiền mặt cất giữ ở nước ngoài: 95,4%

Tăng/giảm giá cổ phiếu từ đầu năm đến nay: +11,26%

6. General Electric

Tổng dự trữ tiền mặt: 44,1 tỷ USD

Lượng tiền mặt cất giữ ở nước ngoài: 34,3 tỷ USD

Tỷ lệ tiền mặt cất giữ ở nước ngoài: 77,8%

Tăng/giảm giá cổ phiếu từ đầu năm đến nay: -22,57%

5. Oracle

Tổng dự trữ tiền mặt: 66,1 tỷ USD

Lượng tiền mặt cất giữ ở nước ngoài: 54,4 tỷ USD

Tỷ lệ tiền mặt cất giữ ở nước ngoài: 82,3%

Tăng/giảm giá cổ phiếu từ đầu năm đến nay: +25,59%

4. Cisco

Tổng dự trữ tiền mặt: 68 tỷ USD

Lượng tiền mặt cất giữ ở nước ngoài: 65,1 tỷ USD

Tỷ lệ tiền mặt cất giữ ở nước ngoài: 95,7%

Tăng/giảm giá cổ phiếu từ đầu năm đến nay: -0,1%

3. Alphabet

Tổng dự trữ tiền mặt: 94,7 tỷ USD

Lượng tiền mặt cất giữ ở nước ngoài: 57,9

Tỷ lệ tiền mặt cất giữ ở nước ngoài: 61,1%

Tăng/giảm giá cổ phiếu từ đầu năm đến nay: Alphabet A: +14,21%

Alphabet C: +15,26

2. Microsoft

Tổng dự trữ tiền mặt: 133,0 tỷ USD

Lượng tiền mặt cất giữ ở nước ngoài: 127,9 tỷ USD

Tỷ lệ tiền mặt cất giữ ở nước ngoài: 96,1%

Tăng/giảm giá cổ phiếu từ đầu năm đến nay: +14,93%

1. Apple

Tổng dự trữ : 261,5 tỷ USD

Lượng cất giữ ở nước ngoài: 246 tỷ USD

Tỷ lệ cất giữ ở nước ngoài: 94,1%

Tăng/giảm giá cổ phiếu từ đầu năm đến nay: +36%

Trung Quốc cấm các doanh nghiệp đặt tên kiểu “Công ty công nghệ Sợ vợ”, “Tự nhiên thấy đói” hay “Thành phố thương hiệu của những chiếc quần”